Sudski prevodilac
za nemački jezik

FILOZOFIJA I METODIKA

Prevođenje je avantura sa neizvesnim ishodom, posao koji vrši jedan prevodilac je kompleksan i zavisi od velikog broja uticaja, koji se ne mogu u potpunosti kontrolisati, a presudan je rezultat ovog procesa. Svaki prevodilac oslanja se na svoj osnovni alat - jezik - koji usavršava tokom celog života. Biti dobar prevodilac za nemački jezik ne znači samo govoriti nemački, to znači poznavati nemačku kulturu i biti stalno u dodiru sa njom.

Kada radim jedan prevod svoju pažnju posvećujem detaljima i ispravnom prevođenju samog smisla teksta. Istovremeno nastojim da u duhu jezika na koji prevodim prenesem opšti utisak, koji se stiče čitanjem originala. To što sam odrastao u Austriji, i tamo se školovao, ne daje mi pravo da prekinem rad na usavršavanju svog znanja nemačkog jezika. Posebno kada su u pitanju stručni tekstovi neophodno je analizirati terminologiju koja se koristi u toj oblasti, i sačiniti bazu pojmova koja tokom godina rada postaje sve šira, i značajno olakšava rad, i poboljšava kvalitet prevoda.

Danas se ne može zamisliti poslovanje bez Interneta, nezaobilaznog sredstva komunikacije sa klijentima ali i ogromne baze podataka koja čini svaku informaciju dostupnom.

signature

Saša Sič
28.3.2009.

Prevodilac za nemački jezik

Novi Sad, Srbija, 2008.-2021.

+381 (0)21 525683