Sudski prevodilac
za nemački jezik

PREVODI

Moji prevodi zahtevnih tekstova iz oblasti prava, ekonomije, tehnike, medicine sa nemačkog na srpski i sa srpskog na nemački su tačni i jasni. Stojim Vam takođe na raspolaganju ukoliko Vam je potreban kompetentan tumač na kritičnim i poverljivim pregovorima. Čuvanje poslovne tajne podrazumeva se, međutim ukoliko stranka to zahteva moguće je zaključiti i ugovor o čuvanju poslovne tajne.
Cena zavisi pre svega od obima i sadržaja teksta koji se prevodi. Da biste dobili konkretnu ponudu dostavite mi sledeće podatke:

Obim teksta za prevod (broj stranica/redova)
Datum/vreme preuzimanja prevoda
Da li je prevod sa overom ili bez overe?
Kratak opis sadržaja

U slučaju konsekutivnog prevođenja potrebne su sledeće informacije:
Vreme, datum, mesto i trajanje sastanka, kao i kratak opis teme

Prevodilac za nemački jezik

Novi Sad, Srbija, 2008.-2021.

Web design by UNION